Viktigt att veta inför ditt husbygge

Att bygga ett nytt hus är förmodligen den största investeringen du gör i ditt liv och då är det viktigt att du och din familj blir nöjda.
Det är flera olika delar i processen som är bra att förbereda och planera för.

  1. Din budget/lånelöfte

  2. Tomtval

  3. Husval 

  4. Produktionskostnadskalkyl

  5. Planlösning

  6. Entreprenadform

  7. Förberedelser: köpeavtal, nybyggnadskarta, bygglov, bygganmälan

  8. Byggstart, byggnadskreditiv, kontrollansvarig

  9. Försäkringar

Boverkets byggregler

Här hittar du vägledning om Boverkets byggregler, BBR.

Guide för bygglov

Här kan du läsa hur hela bygglovsprocessen ser ut

Husbyggarskola

Husbyggarskolan ger dig rätt verktyg för att klara ditt projekt