Standard ytter-innervägg

Våra hus är välisolerade med dubbla skivor i alla väggar

Yttervägg

Innervägg

Mellanbjälklag